RSS

Aktiviti P&P Pendidikan JasmaniMurid-murid berkeperluan khas seperti di kelas PPKI Sekolah Kebangsaan Telok Gadong ini sebenarnya turut menjalani proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang sama seperti murid-murid normal yang lain. Cuma sudah semestinya tingkat kesukaran untuk setiap mata pelajaran atau subjek itu disesuaikan olah guru-guru mengikut tahap kemampuan mereka. Pada hari ini, saya ingin memaparkan sedikit gambar sekitar aktiviti P&P murid-murid PPKI untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Antara aktiviti yang dijalani oleh murid-murid ini adalah bermain futsal, “bowling” dan acara sukaneka. Segala aktiviti murid ini sebenarnya dipantau dengan teliti oleh para guru PPKI dari segi:

1) Perkembangan murid-murid dari segi kemahiran permainan, psiko-motor, kepimpinan, semangat berpasukan, kecergasan dan lain-lain.

2) Keselamatan murid-murid semasa aktiviti bagi mengelakkan sebarang kecederaan.  


Pengajaran mikro

Semasa mengendalikan Pengajaran Mikro di kelas Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) di Sekolah Kebangsaan Telok Gadong, Klang pada 24 Oktober 2011.

AKTIVITI-AKTIVITI PPKI SKTG


Secara keseluruhannya, sejak KKBP atau PPKI ditubuhkan, pelbagai aktiviti telah dijalankan, antaranya ialah:

1. Mengadakan temuduga kemasukan murid baru.
        # Matlamat : Menguji tahap kecerdasan murid.

2. Lawatan ke rumah murid.
        # Matlamat : Mengeratkan hubungan
            silaturrahim  antara guru-guru dan ibu bapa di
            samping mendapatkan maklumat tentang
            masalah murid.

3.     Lawatan sambil belajar.
        # Matlamat : Memberi peluang kepada murid
            PPKI untuk melihat dunia luar di samping
            menimba pengalaman dan pengetahuan.

4. Bengkel / Seminar / Kursus
       # Matlamat : Meningkatkan pengetahuan dan
           pengalaman
       # Seminar guru Pendidikan Khas, Bengkel  BBM,
          Kursus motivasi  pengawas,seminar terapi
          pertuturan.

5.    Perkhemahan
      #  Matlamat : Mendedahkan murid Pendidikan
           Khas kepada konsep perkhemahan sebenar di
           samping melatih murid mencapai matlamat
           Falsafah Pendidikan Khas.

6.    Sukan
     # Matlamat : Memberi peluang kepada murid
        menunjukkan bakat dalam bidang sukan.

7.   Gotong-royong
     # Matlamat : Mewujudkan kerjasama erat antara
        Ibu bapa dan guru di samping memupuk
        kemesraan antara satu sama lain.

8.   Pertandingan Panitia
     # Matlamat : Menguji tahap kecerdasan dan 
       kekreatifan murid.

PPKI SK Telok Gadong: Sejarah RingkasKelas Khas Bermasalah Pembelajaran (KKBP), Sekolah Kebangsaan Telok Gadong (SKTG) telah ditubuhkan pada 1 Jun 1990. Guru pertama yang mempelopori kelas ini adalah En. Mohd. Noor bin Hj. Mohd. Som. Bilangan murid pada masa itu hanya 12 orang sahaja.

Sehingga tahun 1996, KKBP telah mengalami pelbagai perubahan, antaranya ialah pengubahsuaian kelas, pembinaan Bilik Resos dan Bilik Rekreasi serta Taman Mini Pertanian. Di samping itu, bangunan Mini Gimnasium dan tandas untuk untuk murid kelas khas serta pentas untuk perhimpunan atau aktiviti lain juga berjaya dibina. Perubahan ini adalah hasil sumbangan dari pelbagai pihak seperti Klang Container Terminal (KCT), Balkis, Dipsol Chemicals, Teknikast Sdn. Bhd., Kementerian Pendidikan Malaysia, Acmar Holdings dan orang perseorangan.

KKBP telah dikenali sebagai Program Integrasi Pendidikan Khas (PIPK) bermula tahun 2002. Di samping itu, PIPK turut menerima perubahan dari segi fizikal iaitu penaiktarafan bilik Urus Diri serta pembinaan pentas baru. Kos perubahan ini diperolehi melalui projek mengumpul dana melalui program Majlis Malam Istimewa pada tahun 2002. Selain itu, pihak Jabatan Pendidikan Selangor turut memberi peruntukan untuk menaik taraf tandas murid, bilik guru dan bilik komputer.

Pada tahun 2004, taman permainan PIPK telah dibina. PIPK dikenali dengan nama PPKI pada tahun 2008. Pra-sekolah PPKI juga telah diwujudkan pada tahun yang sama. PPKI telah menaik taraf stesen-stesen P&P dengan memasang jubin lantai bag isetiap stesen. Pada tahun 2010, PPKI telah membesarkan kantinnya yang baru.


Kini, PPKI SKTG mempunyai 18 bilik darjah dan sehingga hujung bulan Ogos 2011, muri-murid PPKI berjumlah 131 orang, manakala 8 orang murid dari Pra-PPKI. Untuk tahun ini, PPKI bersama Biro Kebajikan sedang mengutip derma untuk membuat susur laluan berbumbung dan membaik pulih kantin.

Pengenalan kepada Pendidikan Khas


PENDIDIKAN KHAS
Pendidikan Khas ialah program yang dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid khas, termasuk penggunaan bahan khas, peralatan khas, teknik p & p mengikut tahap kebolehan & keupayaan pelajar:-
 • Perkembangan mental
 • Kestabilan emosi
 • Integrasi sosial
KANAK-KANAK KHAS
Merupakan kanak-kanak yang telah dikenal pasti dan disahkan oleh pakar professional klinikal sebagai mengalami masalah yang mengganggu proses pembelajaran.
“……… Kanak-kanak yang berbeza dari kanak-kanak sederhana atau biasa (1) dalam ciri-ciri mental (2) keupayaan-keupayaan deria (3) dalam ciri-ciri saraf dan otot atau fizikal (4) dalam tingkahlaku sosial atau emosi (5) dalam keupayaan komunikasi atau (6) dalam pelbagai kekurangan sehinggakan ia memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubahsuai, atau perkhidmatan-perkhidmatan pendidikan khas , supaya ia boleh berkembang sehingga kemampuan yang maksimum ”.
Kirk, S.A. et.al. “Educating Exceptional Children”, 1993
Apa Dia kanak-kanak Khas ?
………… “Kanak-kanak yang dari segi intelek, fizikal, sosial dan emosi tidak mencapai pertumbuhan-pertumbuhan biasa hingga mereka tidak dapat faedah sepenuhnya dari rancangan sekolah biasa “.
Chua Tee Tee, 1981
Apa Dia Pendidikan Khas ?
……… Pengajaran yang bercorak individu direka untuk memenuhi keperluan-keperluan pendidikan yang berkaitan dengan murid-murid kurang upaya. Pendidikan Khas yang menyediakan peluang-peluang pembelajaran yang tidak disediakan dalam kurikulum yang baku atabiasa atau perkhidmatan-perkhidmatan sekolah biasa “.
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
Program pendidikan khas di Malaysia dilaksanakan melalui:-
 • Sekolah Khas
 • Progam pendidikan Khas Integrasi (pengasingan/inklusif)
 • Pemulihan Khas
 • Program Disleksia
 • Pendidikan Vokasional sekolah khas/integrasi(teknik/Vokasional)
KATEGORI PENDIDIKAN KHAS
Kanak-kanak yang berada dalam program Pendidikan khas adalah mereka yang menghadapi masalah untuk belajar di dalam aliran biasa. Terdapat tiga aliran :
 • Masalah Pembelajaran
 • Masalah Pendengaran
 • Masalah Penglihatan
Falsafah Pendidikan Khas
Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


(sumber: http://ppdlms.edu.my/pk/)