RSS

AKTIVITI-AKTIVITI PPKI SKTG


Secara keseluruhannya, sejak KKBP atau PPKI ditubuhkan, pelbagai aktiviti telah dijalankan, antaranya ialah:

1. Mengadakan temuduga kemasukan murid baru.
        # Matlamat : Menguji tahap kecerdasan murid.

2. Lawatan ke rumah murid.
        # Matlamat : Mengeratkan hubungan
            silaturrahim  antara guru-guru dan ibu bapa di
            samping mendapatkan maklumat tentang
            masalah murid.

3.     Lawatan sambil belajar.
        # Matlamat : Memberi peluang kepada murid
            PPKI untuk melihat dunia luar di samping
            menimba pengalaman dan pengetahuan.

4. Bengkel / Seminar / Kursus
       # Matlamat : Meningkatkan pengetahuan dan
           pengalaman
       # Seminar guru Pendidikan Khas, Bengkel  BBM,
          Kursus motivasi  pengawas,seminar terapi
          pertuturan.

5.    Perkhemahan
      #  Matlamat : Mendedahkan murid Pendidikan
           Khas kepada konsep perkhemahan sebenar di
           samping melatih murid mencapai matlamat
           Falsafah Pendidikan Khas.

6.    Sukan
     # Matlamat : Memberi peluang kepada murid
        menunjukkan bakat dalam bidang sukan.

7.   Gotong-royong
     # Matlamat : Mewujudkan kerjasama erat antara
        Ibu bapa dan guru di samping memupuk
        kemesraan antara satu sama lain.

8.   Pertandingan Panitia
     # Matlamat : Menguji tahap kecerdasan dan 
       kekreatifan murid.

0 comments:

Post a Comment